ดิ โอฬาร คลาสสิค เหนือคำบรรยาย LYRICS

ยินเสียงเพลงกล่อม หยาดนมที่เคยลิ้มใครเล่าเฝ้าอุ้มชู เลี้ยงดูเรามาจนโตใหญ่หากแม้นสามารถเรียงร้อยดาวและเดือนด้วยสายรุ้งได้ดังใจเพื่อลูกทุกสิ่งมอบให้ ใครเล่าจะห่วง ตัวเราเท่าเทียมฟ้าใครเล่าใครรักเรามากกว่าพื้นน้ำทะเลกว้างใหญ่พระคุณแม่ใหญ่หลวงนัก พระคุณพ่อใหญ่หลวงนักค่าเลิศเลอเหนือคำบรรยาย ลูกกราบน้อมบูชา

lyrics59.com