รำวงดาวพระศุกร์ สุนทราภรณ์ 15 LYRICS

ญ. มา มา รำ
ร้องเพลงลำนำ
ร่ายรำเฮฮา
ถึงคราวจะสุข
สนุกหนักหนา
เย้ายวนวิญญา อารมณ์
ถึงคราวพวกดาวพระศุกร์
สมนาม สมสุข สนุกภิรมณ์
อยู่ต่างโลกโชกร่วมรัก
ทุกคนประจักษ์ฝากไมตรี
รำวงยามนี้สุขศรีชื่นชม
ช. เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ
มะมาสุขใจ
ฤทัยรื่นรมย์
รัก ชิดชมอารมณ์ สุขเอย
(Solo.....)
..ช. มา มา รำ
ร้องเพลงลำนำ
ร่ายรำเฮฮา
ถึงคราวจะสุข
สนุกหนักหนา
เย้ายวนวิญญา อารมณ์
ถึงคราวพวกดาวพระศุกร์
สมนาม สมสุข สนุกภิรมณ์
อยู่ต่างโลกโชกร่วมรัก
ทุกคนประจักษ์ฝากไมตรี
รำวงยามนี้สุขศรีชื่นชม
ญ. เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ
ช. มะมาสุขใจ
ฤทัยรื่นรมย์
รัก ชิดชมอารมณ์ สุขเอย
(Solo.....)
..ญ. มา มา รำ
ร้องเพลงลำนำ
ร่ายรำเฮฮา
ถึงคราวจะสุข
สนุกหนักหนา
เย้ายวนวิญญา อารมณ์
ถึงคราวพวกดาวพระศุกร์
สมนาม สมสุข สนุกภิรมณ์
ช. อยู่ต่างโลกโชกร่วมรัก
ทุกคนประจักษ์ฝากไมตรี
รำวงยามนี้สุขศรีชื่นชม
(พร้อม) เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ
ช. มะมาสุขใจ
ฤทัยรื่นรมย์
รัก ชิดชมอารมณ์ สุขเอย
(Solo.....)
..(พร้อม) มา มา รำ
ร้องเพลงลำนำ
ร่ายรำเฮฮา
ถึงคราวจะสุข
สนุกหนักหนา
เย้ายวนวิญญา อารมณ์
ถึงคราวพวกดาวพระศุกร์
สมนาม สมสุข สนุกภิรมณ์
อยู่ต่างโลกโชกร่วมรัก
ทุกคนประจักษ์ฝากไมตรี
รำวงยามนี้สุขศรีชื่นชม
เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ เท่งป๊ะ
มะมาสุขใจ
ฤทัยรื่นรมย์
รัก ชิดชมอารมณ์ สุขเอย..

lyrics59.com