MIDNIGHT CREW IGWE LYRICS

2x
Kosobabire
Kosi Baba bire
Ko ma s'olorun bire
(Igwe)

2x
E ba mi gb'Olorun tobi
(Oba nla oba to ga)
E ba mi gb'Olorun tobi
(Edumare oba to ga)
Igwe (Igwe) (2x)

You are the great I am (Igwe, Igwe)
All men adore Him (Igwe)
Just bow before Him (Igwe)
You are a mighty God (Igwe)
We say (Igwe)

Kosobabire
Laya t'orun
Ko ma s'olorun bire
(Igwe)
Kosobabire
Kosi Baba bire
Ko ma s'olorun bire
(Igwe)

2x
E ba mi gb'Olorun tobi
(Oba nla oba to ga)
E ba mi gb'Olorun tobi
(Edumare oba to ga)
Oh (Igwe)
Halleluyah (Igwe)
Igwe ((Igwe) (2x)
We thank You (Igwe)
We love You (Igwe)
We praise You (Igwe)

Eze ndieze
Idi egwo
Onye nabia ozo eu
Idi egwo
Onyedikagi
Onyedikachukwu
Omalecha
Agwuanechemba one
Bulie ya (Elu)
Ei(Bulie Jesus, Elu)
Bia bulie ya (Elu)
(Bulie Jesus, Elu)
Bulie Jesus (Elu)
(Bulie Jesus, Elu)
Bia bulie ya (Elu)
(Bulie Jesus, Elu)
Igwe (Igwe)
Halleluyah (Igwe)
Igwe (Igwe)
Ei (Igwe)
We thank You (Igwe)
We love You (Igwe)
We praise you (igwe)oh

He brought me out of darkness (ohhhhhhhhh ohhh)
And set my feet upon the rock(iiiiiiigwe)
He's good and do some big amount of things
And now I can shout Hallelujah (Hallelujah)
Igwe (Igwe)
Hallelujah (Igwe)
We bless you
We thank You (Igwe)
We love You (Igwe)
We praise You (Igwe)Ei!

Igwe my father (igwe my Lord)
Igwe my king (Igwe my Lord)
You are my father (Igwe my Lord)
Igwe my king
I've never seen this kind of love (I've never seen this kind of love)
I've never seen this kind of love
Iyeee loop
You love me so té
You die for my sins
You love me so té
You bless me nyafu nyafu (2x)
Oh my Papa
You bless me pass my dreams
Take away my sorrows
Come bless me yee, come bless me nyafu nyafu (2x)

Seeking
We bless you Jesus
Jehovah our Father,
We bless you Jesus
The bright and morning star
We bless you Jesus
Come bless me yee, come bless me nyafu nyafu
We thank you
We praise you
We love you
We love you
Army God and great I am
King of kings and Lord of lords
Glorify and worship you
Lifting up your holy name

Igwe(6x)

lyrics59.com