JAMIE RIVERA JUBILEE SONG TAGALOG LYRICS

I
Mayroong galak kapayapaan
Ang puso ay mayroong layang hilumin ang sugat ng hidwaan
Mayroong biyaya at pag-asang alay sa bawat kapwa
Ang mundo ay gagawing isa

Chorus
Oh ating pasalamatan ang Ama, Anak at Espiritu
Kaisa ni Maria'y aawit
Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ati'y dulot nya
Kahit iba't-iba'y isang pamilya
Nang tanikalang magbibihag sa puso ng bawa't isa
Pag-ibig at pag-asa ang madarama
Panahon ng Dakilang Saya

II
Manalangin tayo at magpuri sa Diyos na naglalang
Nagdulot ng biyaya sa mundo
Sa naliligaw gabay ang dulot Ilaw syang magniningning
Pag-ibig ng Diyos ang daramhin

(Repeat Chorus)

lyrics59.com