ЭНХЗУЛ ХҮҮГИЙН ХАМТ БҮҮВЭЛ ХОРВОО LYRICS

Бүсгүй хүний хоолойн хөө
Бүүвэйн дууний уяангатай билээ
Буурал хорвоо тэхэлээрээ
Бүүвэй дууний өлгий билээ

ДХ;Бүүвэйл хорвоо бүгдээрэй бүүвэй
Элэг бүтэн эвсэг явъя
Бүүвэйл хорвоо бүгдээрэй бүүвэй
Энх мэндээ элэгсэг амьдаръя

Хүний алаг зүрхэн хөө
Ээжий сүүгээр амьлдаг билээ
Хөвчин дэлхий тэхэлээрэй
Ээжийн сүүний амьтай билээ

ДХ;Бүүвэйл хорвоо бүгдээрэй бүүвэй
Элэг бүтэн эвсэг явъя
Бүүвэйл хорвоо бүгдээрэй бүүвэй
Энх мэндээ элэгсэг амьдаря

Хүний эхчүүд үрсээ хөө
Алаг зүрх шигээ хайрлдаг билээ
Хорвоо дэлхийд тэхэлээрэй
Хүнээс илүүн үгүй билээ

ДХ;Бүүвэйл хорвоо бүгдээрэй бүүвэй
Элэг бүтэн эвсэг явъя
Бүүвэйл хорвоо бүгдээрэй бүүвэй
Энх мэндээ элэгсэг амьдаря 2

Оруулсан Алтаншагай

lyrics59.com