TRIO AMBISI SAPUTANGAN NA MARAEK LYRICS

Dang adong be labani ito, dang adong be guna ni ito
Patoguhon parjanjian i , nang dipargaulanta i
Unang sai be ingot-ingot i, sasude naung salpu i

Damang parsinuanmi ito,
dohot nang sude sisolhot mi, mangorai ahu da hasian
asa unang jonokhanku ho
Angka hata na so hata pe, dipasahat ho tu ahu

Saputangan na maraeki, dang alani hona udan i
Ilungki do na mambahen hasian, ima ilu parsirangan i

Sai horas ma ho ale ito tu sidoli na mamora i
Tinodo ni damang parsinuanmi, sai maranak nang marboru ho...

Musik......

Damang parsinuanmi ito,
dohot nang sude sisolhot mi, mangorai ahu da hasian
asa unang jonokhanku ho
Angka hata na so hata pe, dipasahat ho tu ahu

Saputangan na maraeki, dang alani hona udan i
Ilungki do na mambahen hasian, ima ilu parsirangan i

Sai horas ma ho ale ito tu sidoli na mamora i
Tinodo ni damang parsinuanmi,
sai maranak nang marboru ho...

Tinodo ni damang parsinuanmi,
sai maranak nang marboru ho...

lyrics59.com