TEMUR CAGURIA MCYEMSURI LYRICS

მივალ მივყვები თეთრი გზებით მე ჩემს ფარასა
ბატკან ხელში მყვან და ვუმღერი იავნანასა, იავნანა ნანასა

მე საქართველოს სიყვარულის წყარო მწყურია
ჩემი საუნჯე ნაბადი და სალამურია, ჩემი სალამურია

სალამური ლერწმისა,სიყვარული სევდისა მღერის მხოლოდ შენთვისა
ქალავ, ქალავ მზექალა შენი სახე თან მდევს ყველგანა

ჩემი სახლ-კარი მობიბინე მთა და მდელოა
ჩემი სიმღერა თვალხატულა საქართველოა, ჩემი საქართველოა

მე საქართველოს სიყვარულის წყარო მწყურია
ჩემი საუნჯე ნაბადი და სალამურია, ჩემი სალამურია

სალამური ლერწმისა,სიყვარული სევდისა მღერის მხოლოდ შენთვისა
ქალავ, ქალავ მზექალა შენი სახე თან მდევს ყველგანა

მივალ მივყვები თეთრი გზებით მე ჩემს ფარასა
ბატკან ხელში მყვან და ვუმღერი იავნანასა, იავნანა ნანასა,
იავნანა ნანასა,
იავნანა ნანასა

lyrics59.com