อ้อด โอภาส ศิลามณี LYRICS

โอ่ โอ๊ โอโอ้โอ ละเน้อ
โอ่ โอ๊ โอโอ่โอ๊โอ.. ละเน้อ
เจ้า-หญิง แสง-ฝาง
เจ้า-นาง ธิดา คนงาม
เย่อ-หยิ่ง ทุก ยาม
เลื่องลือนาม ล้าน-นา
โอ่ โอ๊ เจ้า-งาม
ตามหา ศิลา-มณี
อุป-สรรค มาก มี แต่ คน-ดี ได้-มา

โอ่ โอ๊ โอโอ้โอ ละเน้อ
โอ่ โอ๊ โอโอ่โอ๊โอ.. ละเน้อ
ศักดิ์-ศรี ลูก ผู้หญิง
เจ้า ติง ว่าอยู่ ที่ไหน
ชาย อื่น รัก-ใคร่
เจ้า ลองใจ เพื่อ ศักดิ์-ศรี
โอ่ โอ เจ้า-งาม
เจ้า-ตาม เอาความ รัก-มา
ถึง จะปวด ร้าว อุรา
สุด ผาย-พา ให้ สม-หวัง

อื่ม อืม อื้มอืมอื่มอืม
ตาม-หา ศิลา-มณี
อืม อื้มอืมอื่มอืม
ตาม-หา ศิลา-มณี
อืม อื้มอืมอื่มอืม
ตาม-หา ศิลา-มณี

lyrics59.com